Hoera, Almere 40 jaar! Op 30 november 1976 kregen de bewoners van de eerste honderd échte woningen in Almere hun huissleutels overhandigd. Zij verhuisden naar Almere en vestigden zich in Schoolwerf, Almere Haven. En kijk waar we nu staan, 40 jaar later…

30 november was de jonge stad jarig en dat werd gevierd. Om 10 uur werd De Almare van 1976 en 1977 overhandigd aan burgemeester Franc Weerwind. De rest van de dag bezochten verschillende wethouders diverse Almeerse wijken. Verder was er een speciale 40 jaar Almere sportmiddag. Tot slot was het mini-festival Kampvuurverhalen. Hier verzamelden iedereen in het eerste huis van Almere om zijn of haar verhaal te vertellen. Ook Franc Weerwind was hierbij aanwezig.

00999, Met de geboorte van de 100.000ste inwoner van Almere, Melanie Huijbers, startte het evenementenjaar 1994 met een optocht op het Stadhuisplein. In het midden de 100.000+ mascotte Almar. In het gevolg midden achter burgemeester Ralph Pans., 24-3-1994, Artist:
Landdrost Han Lammers, op de achtergrond gebouw De Hulk aan De Haak 58-60 in Almere-Haven.

Inmiddels is Almere gegroeid tot een stad met 200.000 inwoners; in 40 jaar is ze gegroeid tot de achtste stad van Nederland. Voor de komende jaren heeft Almere nog grote ambities, deze staan verwoord in het meerjarenprogramma ‘Almere 2.0’. De stad wil een kwaliteitssprong maken en doet dat samen met de Provincie Flevoland. Na de bouw van nog zo’n 60.000 nieuwe woningen is Almere in 2030 de vijfde stad van Nederland. Een groene, duurzame en levendige stad. Een andere belangrijke ontwikkeling is Floriade van 2022: deze vindt plaats aan de rand van de stad en het stadsmeer Weerwater.

Op het toekomstige Floriadeterrein verschijnt binnen een aantal jaren de Flevo Campus. Dat wordt een plek waar onderzoeksinstituten, (universiteiten, hbo en mbo) en het bedrijfsleven samen komen om onderzoek te doen en te innoveren op het gebied van allerhande thema’s rond Mondiale voedselvraagstukken.

Samen met kennisinstellingen en het bedrijfsleven wordt gewerkt aan oplossingen tegen voedselverspilling, afval omzetten in grondstoffen en zoeken naar duurzame energiebronnen; want Almere wil in 2022 zowel energieneutraal als afvalloos zijn. Ook voor de recreatie heeft Almere ambitieuze plannen: de kustzone bij Poort wordt ontwikkeld tot een uniek gebied waar recreatie en cultuur in en rond het water samenkomen. De ongerepte natuur van het Nationale Park Nieuw Land (inclusief Oostvaardersplassen) is dan van dichtbij te beleven.

08573, Gooizicht-torens aan de Sluiskade in het centrum van Almere Haven., s. d. (sine dato), Artist:
Weerwater Centrum Almere

Een andere speerpunt de komende jaren blijft het ruimte bieden voor economische ontwikkeling. Dit vanuit eigen kracht en zich bewust van haar unieke positie in deze regio. De noordvleugel van de randstad waar Almere deel van uitmaakt, blijft onverminderd belangrijk voor Nederland. Daarom werkt Almere samen met Amsterdam en regionale partners aan de versterking hiervan.

Tot slot: Almere gaat de komende jaren een enorme diversiteit aan woningen mogelijk maken. Verschillende woonconcepten, -initiatieven en experimenten zullen het levenslicht zien: Tiny Houses, eigen ontwikkelde droomhuizen, maar ook eigen ontwikkelde woonomgevingen: Almere biedt er de mogelijkheid voor.