Het kan in AlmereNieuwsGeen categorieBurgemeester Franc Weerwind viert…

Burgemeester Franc Weerwind viert behalen 200.000ste inwoner van Almere met leden Eerste Kamer

Afgelopen maandag heeft burgemeester Franc Weerwind de 200.000ste inwoner, de 10-jarige Tvesha Chauhan, van Almere verwelkomt. Ter ere van deze mijlpaal bracht hij vandaag een grote taart naar de leden van de Eerste Kamer met als doel het behalen van 200.000 inwoners te delen en te vieren. Het Rijk heeft Almere gevraagd een groeitaakstelling op zich te nemen, waarmee de stad uiteindelijk rond de 300.000 tot 350.000 inwoners zal tellen. Met het behalen van 200.000 inwoners is er een belangrijke stap in deze richting gezet.

In de 40 jaar dat Almere bestaat is er sprake geweest van een gestage groei van het aantal inwoners. In 2001 vierde Almere haar 25-jarig bestaan en verwelkomde ze de 150.000e inwoner. In 2005 stond de teller op 175.000 inwoners en nu bereikt de stad de mijlpaal van 200.000 inwoners. Daarmee is Almere uitgegroeid tot de achtste stad van Nederland.  Een unieke stad die verrast, waar experimenteren en ruimte grote waarden zijn. Almere gaat de komende jaren een enorme diversiteit aan woningen mogelijk maken. Verschillende woonconcepten, -initiatieven en experimenten zullen het levenslicht zien: Tiny Houses, eigen ontwikkelde droomhuizen, maar ook eigen ontwikkelde woonomgevingen: Almere biedt er de mogelijkheid voor.

Franc Weerwind: “Een van de speerpunten van Almere voor de komende jaren blijft het ruimte bieden voor kwaliteit van wonen en voor economische ontwikkeling. Dit vanuit eigen kracht en zich bewust van haar unieke positie in deze regio. De noordvleugel van de randstad waar Almere deel van uitmaakt, blijft onverminderd belangrijk voor Nederland. Daarom werkt Almere samen met Amsterdam en regionale partners aan de versterking hiervan.

Op het toekomstige Floriadeterrein verschijnt binnen een aantal jaren de Flevo Campus. Dat wordt een plek waar onderzoeksinstituten, (universiteiten, hbo en mbo) en het bedrijfsleven samen komen om onderzoek te doen en te innoveren op het gebied van allerhande thema’s rond Mondiale voedselvraagstukken. Ik ben uitermate trots op deze ontwikkelingen en op het toekomstperspectief dat Almere heeft”, aldus burgemeester Weerwind.