Het kan in AlmereNieuwsVrije tijdEvenementenDe Grote Tiny Housing Manifestatie…

De Grote Tiny Housing Manifestatie in Almere

Tiny house Almere

Vanaf zaterdag 30 september vindt in Almere het eerste Tiny Housing-evenement in Nederland plaats: de Grote Tiny Housing Manifestatie. Het BouwEXPO-terrein in Almere Poort is een ruime week gratis toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in klein wonen.

Als jonge, groeiende stad heeft Almere de nieuwste inzichten op het gebied van ruimtelijke ordening en woningbouw altijd omarmd en in de stad opgenomen. Tijdens verschillende BouwRAI’s in 1990, 1992 en 2001 werden de nieuwste woonconcepten getoond. De afgelopen jaren zijn aan de vooruitstrevende woningbouwcultuur in Almere de wijken Nobelhorst, Homeruskwartier, Duin en Oosterwold toegevoegd waar pioniers, zelfbouwers  en ontwikkelaars hun eigen huizen en buurten bouwen. Nu, in 2017, start in Almere de BouwEXPO Tiny Housing over het innovatieve kleine wonen.

Waar lange tijd de zoektocht naar het goede wonen vooral ging over licht, lucht en ruimte, zwaait nu de pendule ook richting klein en compact én de vrijheid om je eigen leefwijze  te bepalen. Er zijn redenen te over om klein te wonen en voor de bouwwereld om klein te bouwen. De bevolkingssamenstelling verandert: huishoudens worden steeds kleiner en het aandeel alleenstaanden groeit. Ook de manier van leven verandert. Minder geleefd worden door verplichtingen, verantwoordelijkheden en bezit, en meer bepaald door de echte vrijheid om je eigen manier van leven én wonen in te richten.  Ook weten we dat elke extra kamer in een huis uiteindelijk een extra belasting voor het milieu betekent: in bouwmaterialen, energieverbruik en inrichting. Bovendien kan klein wonen ook betaalbaarder zijn. En aan betaalbare woningen is in Nederland en in Almere grote behoefte. De verwachting is reëel dat over de hele linie de vraag naar kleine huizen de komende jaren aanzienlijk zal groeien. Tiny Houses kunnen als wegbereider worden beschouwd voor deze intrigerende bouwopgave. Met de BouwEXPO wil het college deze trends nader verkennen en met oplossingen komen om in deze woonbehoefte te voorzien.

De EXPO gaat over méér dan vrijstaande kleine huizen. Ook prototypes van geschakelde en gestapelde woonvormen zijn bij het experiment betrokken. Het EXPO-terrein telt twaalf zeer uiteenlopende initiatiefnemers die in een hoge dichtheid hun idee realiseren. Bezoekers kunnen kennismaken met de initiatiefnemers en hun huisjes, er zijn rondleidingen en kinderworkshops van KAF (Kunstlinie Almere Flevoland). Platform31/RVO organiseert op 3 oktober samen met Almere een studiedag  voor  professionele belangstellenden en alle tiny houses liefhebbers. Op zondag 1 oktober wordt een documentaire van Robert Wiering over Tiny Housing uitgezonden bij Kunstuur.

Gedurende de hele week zijn er nog eens 10 extra tiny houses te bezichtigen die door de Stichting Tiny Nederland zijn georganiseerd. Deze huisjes zullen na afloop van weer wegrijden. De week wordt op zaterdag 7 oktober afgesloten met een  heuse Jamboree met buitenlandse gasten van de Stichting Tiny Nederland.

U bent de hele week welkom. Het complete programma staat op www.bouwexpo-tinyhousing.nl.

Datum
zaterdag 30 september tot en met zaterdag 7 oktober 2017
Locatie
Almere Poort, Homeruskwartier, naast de Homerusmarkt

Programma Almere 2.0
Als onderdeel van het programma Almere 2.0 Vernieuwend Wonen realiseert het Woningbouwatelier vernieuwende woonconcepten, die ook landelijk in de belangstelling staan en elders gerealiseerd kunnen worden. Een voorbeeld hiervan is de BouwEXPO Tiny Housing Almere. Gemeente Almere, provincie Flevoland en het Rijk werken samen aan het programma Almere 2.0.

Organisatie 
De Grote Tiny Housing manifestatie wordt door de gemeente Almere georganiseerd in samenwerking met Stichting Tiny House Nederland, KAF (Kunstlinie Almere Flevoland), Platvorm31 en RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland), het Woningbouwatelier en Almere 2.0.