Cookies op hetkaninalmere.nl

Hetkaninalmere.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de website op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst en vervolgens door de website weer kunnen worden geraadpleegd. Wij gebruiken deze cookies voor twee doeleinden:

Om de website goed te laten werken. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt om uw voorkeuren te onthouden. En om statistieken over het gebruik van de website te verzamelen. hetkaninalmere.nl maakt gebruik van Google Analytics; de web-analyse-service van Google. Google Analytics verzamelt gegevens over de manier waarop onze bezoekers de website gebruiken. Denk hierbij aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. De gemeente gebruikt deze informatie om de website beter af te stemmen op de behoeften van de bezoekers.

De gemeente Almere  kan deze cookies niet herleiden tot een pc of individu, verzamelt via de cookies geen persoonlijke gegevens en gebruikt de verzamelde informatie niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. Dus ook niet voor commerciële doeleinden.


Proclaimer en privacy statement hetkaninalmere.nl

De gemeente Almere spant zich in voor de inhoud van deze website en doet er alles aan de website actueel te houden (de website heeft ook een nieuwsarchief) en te voorzien van juiste informatie. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt zelf kiezen op welke wijze u ons dit wilt laten weten. Alle benodigde gegevens staan op de contactpagina.

Wanneer u met behulp van het webformulier een vraag stelt of een klacht indient, wordt deze behandeld conform de email gedragslijn. Bij het gebruik van webformulieren is het aantal verplichte velden tot een minimum beperkt. Alle informatie die u ons verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens worden dan ook uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

Persberichten, nieuwsbrieven e.d. kunt u richten aan de redactie van deze website: info@hetkaninalmere.nl. De redactie zal per bericht oordelen of dit wordt geplaatst. Deze emails worden niet beantwoord. Op emails van beledigende aard wordt niet gereageerd.

De foto’s op deze site mogen niet zonder toestemming van de redactie gebruikt worden voor andere media. Wilt u een foto gebruiken, neem dan contact op met info@hetkaninalmere.nl

De toegankelijkheid van deze site is gewaarborgd, doordat de webrichtlijnen van de overheid worden nagestreefd.