Het kan in AlmereNieuwsNieuwsGrote belangstelling voor Oosterwold

Grote belangstelling voor Oosterwold

Afgelopen jaar hebben we grote stappen gezet in de ontwikkeling van Oosterwold. Begin 2016 startten 8 initiatieven met de realisatie van hun project in dit groene, agrarische landschap. Inmiddels zijn 44 huishoudens thuis in Oosterwold.

Deze en toekomstige Oosterwolders bouwen niet alleen zelf hun duurzame huis, bedrijf of voorziening, ze gaan ook zelf over de wegen, waterhuishouding en openbare ruimte. De belangstelling voor deze manier van ontwikkelen is groot. In 2017 starten 100 initiatiefnemers (voor ongeveer 200 huishoudens) met de bouw van hun woning en de vormgeving van hun leefomgeving. In totaal zijn er inmiddels 300 initiatiefnemers actief voor ongeveer 600 huishoudens.

Inmiddels hebben de gemeenteraden van Zeewolde en Almere ingestemd met het raadsvoorstel over de evaluatie en het vervolg gebiedsontwikkeling Oosterwold. Dit betekent dat de gebiedsontwikkeling Oosterwold de komende drie jaar zal worden voortgezet op het grondgebied van de gemeente Almere (eerste fase). Vandaag hebben de gemeenten Almere en Zeewolde en het Rijksvastgoedbedrijf een allonge ondertekend voor de voortzetting van de samenwerking bij de gebiedsontwikkeling van Oosterwold.