Het kan in AlmereNieuwsNieuwsImago Almere aanzienlijk beter

Imago Almere aanzienlijk beter

Almere Bauke met skyline

‘Het kan in Almere’ werkt! Het imago van Almere werd in de stad maar ook daar buiten de afgelopen twee jaar steeds beter. De meerderheid van de Almeerders heeft een positieve totaalindruk van Almere. 19% is zeer positief en 56% overwegend positief. De meeste niet-Almeerders hebben een neutraal beeld van Almere. Dit blijkt uit het rapport Het Imago van Almere anno 2017 op basis van een onderzoek dat de gemeente Almere bij 6000 Nederlanders liet uitvoeren.

Ten opzichte van 2015 is het aandeel Almeerders dat een (zeer) positieve indruk van de stad heeft gestegen van 70% naar 75%. In de rest van Nederland is ook een stijging te zien van 21% naar 29%.

Campagne

Waar in 2015 6% van de bevolking aangaf dat ze de campagne ‘Het kan in Almere’ hadden gezien, is dat in 2017 gestegen tot 20%. Daarbij komt dat de Nederlanders die de campagnes gezien hebben, beduidend positiever over Almere denken. De bezoekgeneigdheid stijgt van 37% naar 59% en de verhuisgeneigdheid stijgt van 6% naar 14%. Dat zijn grote verschillende die aantonen dat de (City)marketingaanpak van de afgelopen jaren werkt.

Wat verder opvalt is dat de imagostijging vooral te zien is bij de groep ‘rest van Nederland’, dat wil zeggen 60 kilometer en verder van Almere. Dit is de groep die uit zichzelf het minst in aanraking komt met Almere en waar de onbekendheid het hoogst is. Inmiddels associeert 77% van hen Almere met een levendig stadscentrum. Dit was in 2012 45%. Ook de mate waarin men Almere associeert met bijzondere woningbouw is sterk toegenomen.

Een meerderheid van de Almeerders heeft een positieve totaalindruk van Almere. Zij associeert haar stad vooral met groen, ruimte, natuur, wonen, en het kan in Almere. Niet-Almeerders hebben vooral een neutrale totaalindruk van Almere. Spontaan associëren zij Almere vooral met de ligging: dichtbij, Amsterdam, polder en met Amsterdammers, nieuw(bouw), wonen en saai/ongezellig.

Bezoek
Twee derde van de Nederlanders is wel eens in Almere geweest. Nederlanders uit de directe regio zijn vaker in Almere geweest dan Nederlanders die verder dan 60km van Almere vandaan wonen. Men bezoekt Almere vooral om familie of kennissen te zien, om te winkelen of werk gerelateerd

Reactie wethouder Frits Huis
Wethouder Frits Huis (Leefbaar Almere) is tevreden met de imagoverbetering van Almere. “Onder leiding van directeur Nik Smit heeft Almere City Marketing (ACM) bewezen dat het wel kan met de imagoverbetering van Almere. Ik zie echt een kentering. Landelijk staat Almere beter op de kaart, blijkt uit het onderzoek. De landelijk pers heeft ook veel belangstelling voor onze stad. De mooiste kop was: ‘Eerst Almere zien en dan sterven’. Vroeger was dat: ‘Ik wil er niet dood gevonden worden.’ De gemeente werkt nauw samen met ACM. Maar die organisatie voert alles uit. Het succes komt op haar conto. Ik hoop dat de nieuwe gemeenteraad ook na 21 maart ACM goed blijft steunen. Vroeger waren we Cameron, maar dat zijn we allang niet meer.”