Almere rolt 'Groene Loper' uit

Niet alleen op het Floriadeterrein, maar ook in Almere (en daarbuiten), worden veel duurzame en innovatieve plekken ontwikkeld. Onder het motto Growing Green Cities wil gemeente Almere duurzaam doorgroeien. Als 7e stad van Nederland, als een regio met pionieren in het DNA, als een groen voorbeeld voor andere steden. Lees hieronder de plannen in Almere Centrum.

Marijke Kuijpers, programmaleider Almere Centrum / gemeente Almere. “De komst van de Expo biedt kansen om Almere op de kaart te zetten met haar grootse ambities op het gebied van onder andere duurzaamheid. Het thema van Floriade Expo 2022 is namelijk Growing Green Cities. Hierin wordt aandacht besteed aan belangrijke vraagstukken die samenhangen met de verstedelijking, zoals voedselvoorziening, klimaatverandering en energiewinning.” 

“De Expo is een ‘levend laboratorium’; een proeftuin voor onderzoek naar de innovatieve systemen en innovaties rond groen, voeding, energie en gezondheid. Het experimentele karakter van deze Expo past juist zo goed bij Almere.”

‘Groene Loper’ 
De ontwikkeling van Almere Centrum sluit op veel vlakken aan bij de identiteit en het thema van de Expo. In aanloop naar Floriade Expo 2022 wordt in Almere Centrum bijvoorbeeld een soort ‘Groene Loper’ ontwikkeld.   

Kuijpers legt uit: “De Loper verbindt niet alleen de pleinen met elkaar, maar ook de binnenstad met het Floriadeterrein. Hij gaat vanaf het stationsgebied via de pleinen tot aan de Esplanade en het Floriadeterrein. Binnen de Groene Loper is er ruimte om met kunst en cultuur het verhaal te vertellen van de ambities van de stad en de identiteit van het centrum middels  eigenheid, groen, zachtheid, sociale verbinding, beleven en ervaren.” 

“Door kunst en cultuur een rol te geven en beeldende kunst tijdelijk en blijvend te verweven in het centrum, krijgt de openbare ruimte een extra laag. Deze verdieping zal bijdragen aan een verbetering van de binnenstad, aan versterking van de culturele identiteit en aan de binding van bewoners, gebruikers en bezoekers.”

Grotere geheel
Floriade Expo 2022 is dus een prachtig onderdeel van het grotere geheel in Almere. Eén ding is zeker: inwoners van Almere en ook de duizenden bezoekers van de Expo zullen niet alleen op het Floriadeterrein, maar ook in Almere omringd worden door duurzaamheid, circulaire oplossingen en groen.

Mis niks!

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!