Het kan in AlmereNieuwsNieuwsRecordaantal buitenlandse bedrijven…

Recordaantal buitenlandse bedrijven vestigt zich in regio Amsterdam

bedrijven almere

Voor het derde opeenvolgende jaar heeft een recordaantal buitenlandse bedrijven een kantoor geopend in de metropoolregio Amsterdam. In 2016 vestigden 157 nieuwe buitenlandse bedrijven zich in de regio. Deze bedrijven zorgen naar verwachting dat er over drie jaar 3.312 extra arbeidsplaatsen zullen zijn. Uitbreidingen van reeds gevestigde buitenlandse bedrijven leverden daarnaast nog eens 4.285 nieuwe banen op in 2016. Ook indirect dragen internationale bedrijven bij aan werkgelegenheid. De 7597 banen uit directe investeringen leveren ook nog duizenden indirecte banen op bij toeleveranciers en dienstverleners.

Binnen ‘amsterdam inbusiness’ werken de gemeenten Almere, Haarlemmermeer, Amstelveen en Amsterdam samen aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor internationale bedrijven. In 2016 is steviger ingezet op acquisitie van bedrijven uit Europa, inclusief het Verenigd Koninkrijk, en kennisintensieve bedrijven. Voor het aantrekken van bedrijven werkt amsterdam inbusiness nauw samen met de Netherlands Foreign Investment Agency en het Invest in Holland netwerk, StartupAmsterdam, de Amsterdam Economic Board en Amsterdam Marketing – om de naam van de metropoolregio Amsterdam als internationale zakenstad in het buitenland te verstevigen.

Mark Pol, wethouder Economische ontwikkeling: “Dit is goed nieuws voor de stad. Meer banen voor Almeerders en meer businesskansen voor Almeerse bedrijven. Kortom: een versterking van de economie in de regio. Almere verwelkomde in 2016 Trendzer. Dit Britse bedrijf heeft in Muziekwijk een geschikte kantoorlocatie gevonden.”

Sterke internationale positie
Amsterdam heeft een sterke concurrentiepositie als vestigingslocatie voor bedrijven en start-ups. Dit is ook terug te zien op de internationale ranglijsten voor 2016. In de Global Location Trends (IBM) heeft Amsterdam de derde plek wereldwijd als het gaat om het aantrekken van buitenlandse investeringen. De hoofdstad neemt de vierde plaats in de European Attractiveness Survey (EY), en in de Cities of Opportunity ranking (PwC) van ‘meest competitieve steden in de wereld’ staat de stad op nummer 5. Deze sterke positie, in combinatie met verhoogde inspanningen op het gebied van marketing en acquisitie, heeft gezorgd voor deze goede resultaten.

Europese hoofdkantoren en marketing & sales
De keuze van internationale bedrijven voor de regio Amsterdam is onder andere toe te schrijven aan de strategische ligging in Europa, de goede fysieke en digitale connectiviteit en de aantrekkingskracht op internationaal talent. Hierdoor is de regio aantrekkelijk voor Europese hoofdkantoren van multinationals. In 2016 openden 44 bedrijven hier hun Europese hoofdkantoor.  Een trend die in zich in 2016 duidelijk liet zien is consolidatie, waarbij bedrijfsactiviteiten uit andere steden in Europa worden verplaatst naar Amsterdam. Het shared service center van het medische technologiebedrijf Stryker is een voorbeeld waarbij meerdere centra uit Europa zijn samengevoegd in Amsterdam Zuidoost. Daarnaast blijven marketing- en saleskantoren zoals elk jaar sterk vertegenwoordigd in de regio. Veruit de meeste nieuwe bedrijven (79) hebben marketing en sales als activiteit.

Groei vanuit Europa
De bedrijven uit de EMEA-regio (Europa, Midden-Oosten en Noord-Afrika) zijn in 2016 de grootste investeerders: 41% van de nieuwe bedrijven en het aantal arbeidsplaatsen komt hier vandaan. De Verenigde Staten blijven ook een grote investeerder met 29% van de nieuwe bedrijven en 36% van de banen. Als wordt gekeken naar uitbreidingen, is Noord-Amerika koploper. 24 van de 37 bedrijven die hun activiteiten in de regio Amsterdam uitbreidden komen hiervandaan. Dit zijn veelal start-ups die heel snel opschalen. Amsterdam heeft een gunstig vestigingsklimaat voor  de zogeheten  ‘scale-ups’  en de meesten daarvan komen uit Amerika. Met 22% van de nieuwe bedrijven in 2016 blijven de investeringen uit Azië stabiel. ICT, financieel-zakelijke dienstverlening en de creatieve industrie zijn de belangrijkste sectoren waarin bedrijven vanuit de hele wereld hier actief zijn. Het ICT-bedrijf Trendzer vestigde zich in 2016 in Almere, onder andere vanwege de goede bereikbaarheid en toegang tot creatief talent.

Invloed van Brexit
Het voorgenomen vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie heeft nog geen significant effect gehad op de resultaten in 2016. Het mogelijk moeten verplaatsen van activiteiten is voor veel bedrijven een ingewikkeld en langdurig proces. Er is contact met tientallen bedrijven die aangeven  voor te sorteren op de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU en  daarbij de metropoolregio Amsterdam als mogelijke vestigingslocatie overwegen. De meeste van deze bedrijven zijn actief in de financiële sector, ICT en de creatieve industrie en komen veelal uit de Verenigde Staten, Japan en het Verenigd Koninkrijk. Over 2016 is wel  een toename te zien van het aantal Britse bedrijven (19) dat zich heeft gevestigd in en rond Amsterdam, die onder andere te verklaren is door extra inzet op acquisitie van bedrijven uit het Verenigd Koninkrijk. Vaak houden deze bedrijven zowel in London als in Amsterdam kantoor. Voorbeelden zijn het fintech bedrijf Seedr en het bedrijf Decoded, dat workshops geeft over coderen.

Foto: Maarten Feenstra