Het kan in AlmereNieuwsNieuwsUitnodiging Cultuurdebat 22…

Uitnodiging Cultuurdebat 22 januari 2019

Cultuurdebat 22 januari 2019

Tijd: 19.00 – 23.00 uur
Locatie: Kunstlinie Almere Flevoland (KAF)

Kunst en cultuur verrijken een stad, en zijn zelfs essentieel voor zowel de economische en maatschappelijke ontwikkeling van een stad. Een rijk cultureel leven maakt het aantrekkelijk om in een stad te wonen, en te werken. Het bedrijfsleven en kunst en cultuur kunnen elkaar daarom verrijken, versterken, aanjagen en/of stimuleren. Gemeente Almere nodigt u daarom graag uit voor ons Cultuurdebat op 22 januari 2019 in de Kunstlinie Almere Flevoland!

De gemeente Almere schrijft op dit moment aan een nieuwe cultuur- en erfgoedbeleid: het Cultuurplan Almere 2019-2024. Wij hebben onze culturele sector al om input gevraagd, en tijdens het Cultuurdebat horen wij ook graag wat cultuur in Almere kan betekenen voor andere sectoren, en in het bijzonder: het bedrijfsleven. Welke ambities hebben de gevestigde bedrijven in Almere? Hoe kunnen zij die met onze kunstzinnige en culturele ambities versterken, en andersom?