Circulaire economie

Almere is één van de koplopers in de regio op  circulaire bedrijvigheid. Het is een nichemarkt die de komende jaren sterk gaat groeien. Dit biedt kansen voor Almere om meer werkgelegenheid naar de stad te halen. De circulaire economie is geconcentreerd rondom bedrijventerrein De Steiger met het het Upcyclecentrum en het Citylab Stedelijke Grondstoffen en op bedrijventerrein de Vaart IV rondom het GrondstoffenCollectief Almere, de grondstoffenstraat en de groene betoncentrale. 

Upcycling

Almere doet aan upcyclen. Dit betekent dat we verspilling tegengaan door materialen te hergebruiken en weer waardevol te maken. Het Upcyclecentrum is de plek in Almere Haven waar je kan zien hoe we dat samen kunnen doen: op het recyclingperron, met de ondernemers en het belevingscentrum. Zo zijn er kleine bedrijven die naar het centrum producten maken van de oude producten, zoals meubels en kleding. Er komen geregeld groepen op bezoek om het Upcyclecentrum te bekijken. 

Aeres Hogeschool

Aeres Hogeschool is geworteld in het agrarisch en educatief hoger onderwijs. Zij richten zich op onderwijs, onderzoek en het delen en toepasbaar maken van kennis. Zo draagt Aeres Hogeschool bij aan de ontwikkeling van toekomstgerichte, innovatieve professionals op het gebied van duurzaamheid.

Flevo Campus

Flevo Campus is in januari 2017 opgericht. Dit is een wetenschappelijke hotspot voor innovaties op het gebied van voedsel en verstedelijking voor de toekomst. De studenten, onderzoekers en bedrijven van Almere worden samengebracht onder het dak van Flevo Campus om te onderzoeken en te testen hoe voedselvoorziening kan veranderen en innoveren in groeiende steden. De ambitie voor 2022 is ervoor te zorgen dat de Flevo Campus bestaat uit een verscheidenheid aan sterke kennispartners met veel samenwerkingsinspanningen met bedrijven, gericht op open innovatie.

Bovendien zal een productieve samenwerking tussen onderzoek, cursussen, ondernemerschap en ontwikkeling plaatsvinden. Flevo Campus blinkt uit in stedelijke voedselvoorziening, spreekt internationale studenten aan, maar fungeert ook als een hotspot voor internationale kennisuitwisseling tussen steden en universiteiten. De Floriade-dialogen en andere evenementen zoals de Summerschool, de Think Tank en Flevo Campus Live zijn allemaal concrete voorbeelden. Dit alles komt samen op een fysieke locatie op het Floriadeterrein.