425 nieuwe flexwoningen in Almere

Dit jaar start in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) de bouw van ongeveer 5.000 flexwoningen. In Almere gaat het om circa 425 tijdelijke woningen die een bijdrage leveren aan het oplossen van de woningnood. 

Het Rijk heeft om de bouw van deze woningen te stimuleren, een bijdrage toegekend vanuit de stimuleringsregeling Flexwonen van 14 miljoen euro. De meeste flexwoningen (1.000) komen in Amsterdam en de ambitie om er nog eens 1.500 tot 2.000 extra te realiseren. In Almere gaat het om circa 425 woningen, in Lelystad om circa 200. De woningen zijn bedoeld om de tekorten aan sociale huurwoningen op korte termijn terug te dringen. Nog dit jaar wordt gestart met de bouw van de eerste woningen, in 2024 worden de meeste opgeleverd. 

Taskforce

Vanuit de samenwerkende overheden in de MRA wordt een Taskforce Flexwoningbouw opgericht, die gaat zorgen voor de versnelde bouw van de woningen in de MRA. Deze taskforce zit direct aan tafel bij het Rijk en de provincies. Daarnaast zorgt de taskforce voor inhoudelijke ondersteuning van de gemeenten en heeft de taskforce een regierol voor de herplaatsing van de woningen voor een tweede termijn binnen de MRA.

Meer informatie: www.metropoolregioamsterdam.nl

Mis niks!

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!