Cascadepark, het stadspark van Almere Poort

Cascadepark is bedoeld en ontworpen als een gebruikspark met allerlei voorzieningen in een doorlopend parklandschap. Van speel - en sportvoorzieningen tot woningen en van educatie en voorlichting over duurzaamheid tot kleinschalige voorzieningen als een kinderdagverblijf en horeca.

Kamers in het Cascadepark
Het park biedt ruimte voor allerlei voorzieningen in kamers. Deze kamers bieden letterlijk de ruimte en vrijheid voor allerlei invullingen. Inmiddels zijn al kamers gevuld met het Klokhuis, een boomgaard, een Tiny Forest, de playground en een natuurlijke speeltuin. We zijn nog in gesprek met een initiatiefnemer voor een horecavestiging, maar we zijn ook nog op zoek naar nieuwe initiatieven.

Cascadepark West
Cascadepark West strekt zich uit over een lengte van anderhalve kilometer - van Pampushout in het noordwesten tot de Flevospoorlijn in het zuidoosten - en beslaat een oppervlakte van ongeveer 25 hectare. Het park verbindt de Pampushout en de Ecozone. Het langgerekte park is herkenbaar aan de ‘Groene Slinger’; een honderd meter brede strook met bomen, speel- en picknickweiden en brede paden voor wandelaars, fietsers, skaters en joggers, omzoomd door water. Er is ruimte voor kunst en voor kleine manifestaties. Verspreid door het park is er ruimte voor bijzondere bebouwing.

Inrichtingsplan zuidelijke plandeel Cascadepark
Het gaat hier om het zuidelijk deel van het inrichtingsplan van het Cascadepark. Het totale Cascadepark is 25 hectare groot; dit deel is 18 hectare groot. Het inrichtingsplan ligt tussen de spoorlijn en loopt tot ongeveer 75 meter van de buitenschoolse opvang, bij de busbaan. De aanleg begint in het voorjaar 2022.
Veel van het inrichtingsplan is al gerealiseerd in de loop van jaren. In het voorliggende inrichtingsplan zijn de volgende onderdelen uitgewerkt om definitief te maken. Enkele onderdelen zijn verplaatst en er komen enkele nieuwe zaken:

  • Het sportelement de Powerwall is richting de boomgaard/ Achillesstraat verplaatst.
  • De “abri” voor de jeugd gaat ook richting de boomgaard.
  • Het sportelement Powerhill komt ten noorden van het bestaande Klokhuis te liggen, met de helling naar het Europakwartier.
  • Bij de Tiny Church komt een windwokkel voor het opwekken van elektriciteit voor de Tiny Church.
  • Bij de appartementen complexen en woningen komen openbare parkeerplaatsen met lantaarnpalen
  • Over het bestaande asfalt komt een nieuwe laag asfalt. De kleur geel duidt aan welk deel voor fietsers en voetgangers is. Autoverkeer wordt zoveel mogelijk geweerd uit het park.
  • Tussen de achillesstraat en de Playground komt een klein horeca paviljoen.
  • Op diverse plekken in het Cascadepark zullen we fietsenrekken plaatsten.

Voortgang
In september is een verkiezing geweest onder 1.350 omwonenden voor de keuze van het ontwerp voor de poortgebouwen van Cascadepark West. Met een ruime meerderheid van stemmen (70%) is gekozen voor het ontwerp Pinta & Niña. De verwachting is dat volgend jaar de bouw van 2 appartementengebouwen van elk 18 appartementen start.

Keuze woontorens
Voor de woontorens zal er net als bij de poortgebouwen een verkiezing komen waarbij bewoners kunnen stemmen op hun favoriete ontwerp. De ontwikkelaars moeten elk ook een plan ontwerpen voor het ‘uit het zicht’ parkeren van auto’s. 

Cascadepark Oost
Cascadepark Oost was grotendeels bestemd als werklocatie, in een campusachtige setting met kantoren in een doorlopend parklandschap. Door de veranderingen in de markt in dit gebied samengetrokken bij het nieuw te ontwikkelen woongebied Europakwartier Oost II dat valt onder het ontwikkelingsplan Almere Poort Stadstuinen. Hier zullen zo'n 1200 woningen komen. Het gebied is extra opgehoogd en er zijn bomen geplant zodat de lijnen van het Cascadepark worden gevolgd. In dat gebied staat nu al International School Almere en er is een moskee in aanbouw. Ter hoogte van de Elementendreef staat het Aeres VMBO Almere. Dat is een kleine vmbo-groenschool met brede uitstroommogelijkheden. Daar tussenin komt veelal grondgebonden woningbouw.

Mis niks!

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!