Grond Annapark wordt bouwrijp gemaakt

Werklieden zijn bij het Annapark begonnen met het bouwrijp maken van de grond om er 200 tijdelijke woningen te kunnen realiseren.

De gemeenteraad stemde op 26 augustus in met het raadsvoorstel om de woningen te realiseren in het Annapark, tussen Stedenwijk en de school Baken Trinitas en de International School. Ook heeft de raad toen ingestemd met een extra voorbereidingskrediet om te kunnen starten met de voorbereidingen voor bouwrijp maken, namelijk het ophogen van de gronden. 

Om snelheid te kunnen maken is de gemeente inmiddels begonnen met de voorbereidende werkzaamheden voor het bouwrijp maken en de planologische procedure ten behoeve van het aanvragen van nodige vergunningen. Om de woningen daadwerkelijk te kunnen realiseren dient er een grondexploitatie geopend te worden. De gemeente is eigenaar van de grond en de exploitatie is een balans van kosten en opbrengsten per locatie. Het openen, wijzigen en sluiten van een grondexploitatie is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Hiervoor wordt deze projectopdracht voorgelegd aan de raad.

Bron: almeredezeweek.nl

Mis niks!

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!