Havenhart2.0 van toekomstverhaal naar uitwerking

De leden van het Havenverbond hebben de gezamenlijke afspraken bekrachtigd om tot en met 2024 te werken aan de vernieuwing van Haven. Zij gaan zich inzetten voor 13 projecten in deze periode. Sommige van deze projecten zijn al volop in de uitvoering, zoals de Havenkom-vernieuwing. Andere projecten moeten nog starten, zoals de ontwikkeling van het water dat door diverse wijken heengaat, tot een ‘Singelgracht’.

Het ondertekenen van de gezamenlijke afspraken maakt het Havenverbond verantwoordelijk dat de projecten ook echt tot uitvoering komen, in samenwerking met Havenaren.

Over het Havenverbond
Het Havenverbond bestaat uit allerlei organisaties in Haven: woningbouwverenigingen De Alliantie, Ymere en Goedestede, en uit Zorggroep Almere, GGD Flevoland, gemeente Almere, Leger des Heils, Kwintes, De Schoor, Vrijwilligers en Mantelzorgcentrale Almere, Almeerse Scholengroep en de Ondernemersvereniging BIZ Promenade Almere Haven.

Een visieteam, het Havenverbond en Havenaren zijn in 2019 aan het werk gegaan. Hier is een toekomstvisie en uitvoeringsplan uit ontstaan voor de toekomst in Haven.

En nu gaat het Havenverbond, ook samen met Havenaren, daadwerkelijk aan de slag met de uitvoering van die plannen. Het doel is dat Haven met zijn eigen kwaliteiten vernieuwd wordt, en ook voor nieuwe generaties Havenaren, een aantrekkelijke woon- en leefomgeving is.

13 projecten tot en met 2024
Bij het uitwerken van de 13 projecten spelen Havenaren een belangrijke rol. Het Havenverbond let steeds goed op of de gemaakte afspraken worden uitgevoerd. Maar ook of ze het gewenste effect hebben, en zij sturen bij wanneer nodig.

De vernieuwingsprojecten die je gaat tegenkomen in Haven, zijn:

  • Havenkom-vernieuwing,
  • investeringen in het centrum,
  • diverse projecten waar Havenaren zelf meer aan zet zijn,
  • bij de plek van De Meergronden: een nieuw schoolgebouw, wegveranderingen en woningen,
  • uitwerking van het idee van een Singelgracht,
  • een leerwerkcentrum voor Havense jongeren,
  • meer, andere woningen en meer gemixte wijken,
  • mogelijk maken van langer thuis wonen als er zorg nodig is.

Meer informatie: www.havenhart2punt0.nl

Mis niks!

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!