Hoe we groen gevarieerder maken

Groen en water zijn altijd dichtbij in Almere. Het omringende landschap reikt, via parken en grachten, tot in het hart van de stad. Het zorgt voor een groene en gezonde leefomgeving, die voor veel mensen reden is om hier te komen wonen. Maar de aanwezigheid van al dat groen is niet vanzelfsprekend. Door ziekten, plagen en klimaatverandering staat het soms onder druk.

Het groen versterken

We werken continue aan het behoud en het versterken van het groen in de stad.
Bijvoorbeeld door het groen minder kwetsbaar te maken voor ziektes en plagen, zoals de eikenprocessierups en essentaksterfte. Het groen is nu vaak nog kwetsbaar, omdat bepaalde soorten  oververtegenwoordigd zijn; dat noemen we monocultuur. 

Meer variatie

Binnenkort gaan we op verschillende plekken in de stad aan de slag om te zorgen dat er meer verschillende soorten planten en bomen komen. Meer variatie in het aantal soorten zorgt voor meer evenwicht in het ecosysteem van de stad. Daardoor ontwikkelen planten en bomen een grotere weerstand tegen ziektes en plagen. Gevarieerde beplanting is bovendien veerkrachtiger en beter bestand tegen de effecten van klimaatverandering. En het is ook nog eens aantrekkelijk om naar te kijken.

Wat gaan we doen?

Op ongeveer vijftien locaties door de hele stad nemen we binnenkort verschillende soorten maatregelen om het groen gevarieerder te maken. Dat zijn maatregelen die we relatief eenvoudig kunnen inpassen in het al bestaande groenbeheer systeem van Almere, op plekken waar we snel veel winst kunnen behalen. We gaan vier verschillende soorten ingrepen doen.

Geleidelijke overgang van gras naar bos

We verbeteren de overgang tussen bos en gras door overgangsbeplanting toe te voegen. Een meer geleidelijk verloop van gras naar bos zorgt voor een grotere rijkdom aan planten en dieren. Veel soorten zijn afhankelijk zijn van dit soort bosranden, en sommige dieren komen zelfs uitsluitend op deze plekken voor. Zo’n geleidelijke overgang ziet er vaak ook fraaier en kleurrijker uit dan de huidige situatie.

Mantel/zoom vegetatie

Mantel/zoom vegetatie is de overgangsbeplanting van bos naar lage beplanting, zoals een grasveld. In het ideale geval bestaat dit uit een wat lagere zoom, van ruig gras met kruiden en bloemen bijvoor­beeld, en aansluitend een wat hogere deel met struiken langs het bos.

De soorten grassen, kruiden en bloemen die we zaaien in de overgangszone passen goed bij de soorten die van nature in het bos te vinden zijn; ze worden per locatie speciaal uitgezocht. We hebben hiervoor het Joop den Uylpark, het Lumièrepark, het Laterna Magikapark, het Vliegerpark, het Beatrixpark, het Hannie Schaftpark en de Klavergriend uitgezocht.

Mis niks!

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!