Kenniscampus Stadshart

Almere wil een stad zijn die aantrekkelijk is voor studenten, ook ná hun afstuderen. Om hen aan de stad te verbinden, verbreden we het aanbod van hoger onderwijs en stimuleren we kennis, innovatie en ondernemerschap.

Wat hebben we gedaan?
Het onderwijsaanbod van Hogeschool Windesheim is de afgelopen jaren fors uitgebreid. Dat heeft veel nieuwe studenten naar Almere getrokken en een ware braingain ontketend, waar Almere op meerdere vlakken van profiteert.

Wat gaan we doen?
We bouwen een studentencampus aan de Esplanade, op de plek van de Hospitaalgarage. De nieuwe hoofdlocatie van Windesheim wordt onderdeel van deze campus. Ook komen er voorzieningen als testlabs en werklocaties. Daarnaast gaat de campus huisvesting bieden aan zowel nationale als internationale studenten en wordt het een plek voor onderwijs gerelateerde activiteiten. Met de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit worden hier afspraken over gemaakt. Zo ontstaat een aantrekkelijk studentenklimaat.

Een bijdrage uit het Fonds Verstedelijking Almere wordt ingezet om in het nieuwe Windesheim-gebouw ruimtes een economische broedplaats te realiseren. Daarnaast wordt dit geld gebruikt voor het creëren van studiefaciliteiten, community-vorming en een gezamenlijke programmering van congressen, onderwijsactiviteiten en webinars op de campus.

Windesheim groeit door naar kennisinstituut voor stad en regio: het Urban Innovation Institute. Dit instituut werkt samen met maatschappelijke partners, het regionale bedrijfsleven en een technische universiteit aan onderzoek en toepassingen voor de toekomstige samenleving. Denk daarbij aan vraagstukken als: Op welke manier gaat de samenleving veranderen en hoe kunnen onze toekomstige woningen en wijken daar een rol in spelen?

Bron: www.almere20.nl

Mis niks!

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!