Stadsakkoord versnelling woningbouw Almere bekrachtigd

Bouwen, bouwen en nog eens bouwen. Het kan in de huidige woningmarkt niet vaak genoeg worden gezegd. In Almere weten we dat samenwerking daar cruciaal voor is en daarom heeft de stad met partners het Stadsakkoord Versnelling woningbouw Almere opgesteld. In dit akkoord spreekt de gemeente Almere met de ontwikkelende en bouwende partijen (bijvoorbeeld bouwbedrijven en woningbouwcorporaties) af om in tien jaar 24.500 woningen te bouwen en onder welke condities dit moet gebeuren. Gisteren, tijdens een vanwege de coronamaatregelen beperkte bijeenkomst van Ontwikkelen en Bouwen in Almere (OBA) zijn deze afspraken bekrachtigd en nogmaals uitgesproken. De start van een continue dialoog de komende tien jaar. 

De gemeente bouwt zelf geen woningen en is afhankelijk van de partners in de stad. Ontwikkelaars, corporaties en bouwers. Het sleutelwoord voor de komende jaren is dan ook samenwerking tussen partijen. We gaan van gemiddeld 1000 woningen per jaar in de afgelopen 10 jaar naar 2225 woningen per jaar in de komende 10 jaar.

Met het akkoord kunnen gebieden meer gericht en met meer snelheid tot ontwikkeling worden gebracht. We kijken samen hoe de doorlooptijd van projecten versneld kan worden of hoe we in de toekomst slimmer gebieden tot ontwikkeling brengen. Er wordt daarom met volle inzet op permanente bouw van woningen ingezet, op stedelijke vernieuwing in Haven en Buiten, op de ontwikkeling van het centrum en op het afmaken van de stadsdelen Poort en Hout met Almeerse kwaliteit.

,,Die Almeerse kwaliteit vind ik belangrijk. Almere is een groene stad, met mooie gevarieerde wijken. We hebben bewezen dat we een stad kunnen bouwen waar mensen graag wonen en we maken met belangrijke partners in de stad nu afspraken over onder meer die kwaliteit. We gaan in de komende tien jaar veel meer bouwen. Dan helpt het als je van elkaar weet wat je mag verwachten. Dit akkoord zorgt daarvoor”, zo geeft verantwoordelijk wethouder Julius Lindenbergh aan.

Voor wethouder Maaike Veeningen van Ruimtelijke Ontwikkeling en Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt markeert de bekrachtiging dat in Almere samenwerken prioriteit heeft. ,,Alleen dan kunnen we aan waar de stad, de regio en ook het land om vraagt en dat is bijdragen aan een oplossing voor het woningtekort. In Almere hebben we daar nog altijd de ruimte voor en dan is het goed te zien dat er tussen bedrijfsleven en overheid nauw wordt samengewerkt.”

Marc Visser is Bestuursvoorzitter van het overlegorgaan Ontwikkelen en Bouwen in Almere (OBA) ,,Het OBA is opgericht in 1985 om de groei, ontwikkeling en bouw in Almere te bevorderen. En in deze markt is dat belangrijker dan ooit. OBA heeft haar verbonden aan dit gedragen akkoord. Van de gemeente en de andere betrokken marktpartijen verwacht ik daadkracht om te komen tot een versnelling van de huidige woningbouwproductie. Het is een behoorlijke uitdaging om de versnelling voor elkaar te krijgen en vervolgens het tempo er in te houden. Dan is het goed om regelmatig met elkaar om tafel te zitten.”  

Mis niks!

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!