Tijdelijke woningen Annapark komen iets verderop

De gemeente gaat de 200 tijdelijke woningen die op het Annapark komen iets verderop plaatsen dan aanvankelijk was gepland. Het college komt tot deze beslissing na overleg met scholen, woningcorporaties, omwonenden en sportverenigingen. De kosten á 390.000 euro worden gedeeld.

De tijdelijke woningen komen in dit nieuwe plan ten zuiden van de Sas van Gentlaan op de plek waar op dit moment sportveldjes en een fietsenstalling zijn. Deze locatie geeft  minder hinder door inkijk en geluid voor de scholen. Ook komt het tegemoet aan de wensen van omwonenden om de vier geplande woonblokken niet te clusteren, maar meer te spreiden over twee  locaties. Daarnaast worden in de variant nieuwe, modernere buitensportvoorzieningen gerealiseerd waar zowel scholieren, omwonenden als toekomstige bewoners van de tijdelijke woningen gebruik van kunnen maken. Daarvoor moeten de twee huidige sportveldjes ook iets worden verplaatst. Hier worden  nieuwe, moderne en openbare sportvoorzieningen aangelegd. De gemeente blijft met de omgeving in gesprek, onder andere over de inrichting van het openbaar groen.  

Gemeenteraad
De gemeenteraad was in augustus vorig jaar al akkoord gegaan met de bouw van de tijdelijke woningen op het Annapark. Nu de woningen iets worden verplaatst moet de gemeenteraad daar opnieuw haar zegen over geven. Mede ook omdat de verplaatsing voor extra kosten zorgt. Gemeente, woningcorporaties en scholen hebben afgesproken dat de kosten hiervoor gedeeld worden. Zowel de gemeente, scholen als corporaties betalen ieder 130.000 euro. 

200 Tijdelijke woningen 
Het doel van de tijdelijke woningen is om de woningnood in Almere terug te dringen met 200 woningen in de gereguleerde huursector. Een deel van de woningen is gereserveerd voor leraren en jongvolwassen woningzoekers uit de directe omgeving van het Annapark. Het streven is dat de tijdelijke woningen eind dit jaar gerealiseerd zijn en dat zij 15 jaar beschikbaar blijven voor de woningmarkt.

Bron: almeredezeweek.nl

Mis niks!

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!