Waar komen de 25.000 woningen tot 2030 te staan?

Permanente bouw, stedelijke vernieuwing in de stadsdelen Haven en Buiten, het ontwikkelen van het stadscentrum en het afmaken van de stadsdelen Poort en Hout. Dat zijn de wapens waarmee de gemeente tot 2030 versneld 25.000 woningen wil bouwen. Daarbij wordt stevig samenwerking gezocht met woningcorporaties, bouwers en ontwikkelaars.

Dat staat in het Stedelijk Woningbouwprogramma dat het college vorige week presenteerde. Daarin wordt duidelijk dat het bouwen van 25.000 woningen gehaald kan worden, maar dat het noodzaak is om de juiste woning op de juiste plek voor de juiste doelgroep te bouwen. De grootste uitdaging daarbij zit in de bouw van koopwoningen voor lagere- en middeninkomens tot maximaal 200.000 euro. Veel starters beginnen hun wooncarrière in een appartement. Het op gang houden van de doorstroming is derhalve een belangrijke opgave. Om die reden moeten er ook een flink aantal betaalbare huurwoningen bijkomen die bovendien ook op langere termijn betaalbaar blijven. Dat is vaak lastig met de jaarlijks stijgende huurprijzen. Door samenwerking met partijen kunnen daar afspraken over worden gemaakt. Ook wordt bekeken of er kleine koopappartementen kunnen worden bijgebouwd.

Hoogte
Uit het Woningbouwprogramma blijkt dat op bepaalde plekken de hoogte in wordt gebouwd (zoals in het stadscentrum en rond station Almere Poort) zodat op plekken als Nobelhorst en Noorderplassen, juist veel woningen met een tuin kunnen worden gerealiseerd. Onder het motto 'Bouwen in de buurt' worden op sommige plekken ook woningen ingebreid. Dat geldt voor Stad Oost (389), Buiten (250), Haven (135) en Stad West (85).

Waar
Het leeuwendeel van de woningen (6591) wordt bijgebouwd in het stadscentrum, gevolgd door Nobelhorst en Twentsekant (4.974). Voor Pampushout staan in het programma 850 woningen gepland. Dat kan veranderen zodra het stadsdeel Pampus wordt gerealiseerd. Almere wil dat pas doen als het Rijk bereid is de IJmeerverbinding (naar IJburg in Amsterdam) aan wil leggen. In bijgevoegd kader zijn de andere cijfers te zien. Bij de plekken die niet worden genoemd maakt de gemeente de komende jaren even pas op de plaats zodat er meer focus is op de versnellingsopgave.

Strategie
Met dit woningbouwprogramma legt Almere een strategie neer die volgens wethouder Julius Lindenbergh nog aan te passen is. "We stellen de vragen 'bouwen we voldoende?' en 'bouwen we voor de juiste inwoners op de juiste plek?'. Elke twee jaar kunnen we zo bijsturen als dit nodig is."

De samenwerking met woningcorporaties, bouwers en ontwikkelaars is daarbij belangrijk, maar zorgt er ook voor dat de gemeente veel meer dan vroeger de regie kan voeren.

Het gepresenteerde woningbouwprogramma is nu neergelegd bij de gemeenteraad. Die gaat daar binnenkort over beslissen.

Bron: Almere deze week

Mis niks!

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!