Weet u iemand die een lintje verdient?

Overal in Nederland zetten mensen zich in voor de samenleving. Meestal doen ze dat onopvallend en op de achtergrond. Maar deze personen zouden best eens in het zonnetje mogen worden gezet. Kent u zo iemand, en vindt u dat deze persoon publieke erkenning verdient? De meest waardevolle waardering voor hem of haar is het toekennen van een onderscheiding of ‘lintje’. Iedereen mag zo’n lintje aanvragen.

Wanneer kan iemand een lintje verdienen?
Iemand kan een lintje verdienen als er sprake is van persoonlijke bijzondere verdiensten voor de samenleving. Dat kan vrijwilligerswerk zijn, maar ook een betaalde hoofdfunctie of een combinatie van beide.

Persoonlijke, bijzondere verdiensten in het vrijwilligerswerk
Vrijwilligers die zich 15 jaar of langer onbaatzuchtig inzetten voor organisaties op bijvoorbeeld het gebied van sport, kunst, cultuur, kerkelijk leven, natuur, pleegzorg of openbare orde en veiligheid, kunnen bijvoorbeeld een lintje verdienen. Denk daarbij onder meer aan de activiteitenbegeleider in het verzorgingshuis of de coach van de sportclub.
Maar ook aan de organisator van evenementen, de bezorger van de kerkkrant en iemand die jarenlang een bestuursfunctie vervult.

Persoonlijke, bijzondere verdiensten in de betaalde hoofdfunctie
Ook iemand die in zijn werk buitengewone prestaties levert, kan worden onderscheiden. Hij of zij moet dan ‘bijzondere of zeer uitzonderlijke verdiensten in de werkkring’ hebben verricht. Daarvan is sprake als de prestaties aanzienlijk verder gaan dan wat normaal gesproken van iemand in zo’n functie wordt verwacht. Het gaat dus om de persoonlijke inzet, visie en kwaliteiten. Bovendien moet de samenleving baat hebben bij het verrichte werk. Het mag dus niet alleen van nut zijn voor de onderneming, organisatie of instelling waar de kandidaat werkt.

Hoe vraagt u een lintje aan?
Een aanvraag voor een onderscheiding moet worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente waar de voor te dragen persoon woont. Houd rekening met de aanvraagtermijn van 6 maanden. Als u wilt dat de persoon tijdens de jaarlijkse lintjesregen rond Koningsdag in het zonnetje wordt gezet, zorg er dan voor dat de aanvraag voor 14 juli bij de gemeente binnen is.

Uw voorstel kunt u hier digitaal indienen op de website van de Kanselarij der Nederlandse Orden. Deze komt dan vanzelf bij de gemeente terecht. Een afgedrukt formulier kan ook gericht worden aan:

Gemeente Almere
t.a.v. Externe Betrekkingen
Postbus 200
1300 AE  Almere

Of kan per email naar externebetrekkingen@almere.nl worden gezonden.

Meer informatie over Koninklijke onderscheidingen vindt u op www.lintjes.nl

Mis niks!

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!