Wooninitiatief voor jongvolwassenen met beperking in Oosterwold

In Oosterwold wordt een wooninitiatief gerealiseerd door ouders met een zoon of dochter met een verstandelijke beperking. Na ruim 5 jaar van voorbereiding zijn de benodigde overeenkomsten getekend en ligt er een definitief ontwerp voor Nobelhof@Oosterwold. De verwachting is dat rond de zomer van 2022 de eerste paal geslagen wordt en dat de bewoners medio 2023 hun intrek in de hoeve kunnen nemen.

Zenzo Maatschappelijk Vastgoed ontwikkelt het project. Woningcorporatie De Alliantie is opdrachtgever en wordt na oplevering verhuurder van de woningen. Deze worden verhuurd aan Stichting Nobelhof, tevens initiatiefnemer. Het project bestaat uit vier duurzame woningclusters, gebouwd in een carré-vormige hoeve. Er is plaats voor 26 jongvolwassenen die hier 24-uurs begeleiding krijgen.

Collectief Ouder Initiatief
Voor de meeste ouders is het moeilijk als hun kind de deur uitgaat. Dat geldt helemaal als je kind speciaal is. Caroline Domela Nieuwenhuis, één van de initiatiefnemers van Nobelhof@Oosterwold en moeder van de nu 23-jarige Splinter: “Toen Splinter 15 was zijn we gaan nadenken over wonen in de toekomst. We zijn toen bij verschillende wooninitiatieven gaan kijken en wat ik daar miste was het gezinsgevoel, de aandacht voor samenleven. Een woonvorm waarbij dat voorop staat met bijpassende activiteiten, bleek er gewoon niet te zijn in onze omgeving.”

De initiatiefnemers van Nobelhof hadden een woonomgeving voor hun kinderen voor ogen, waar actieve dagbesteding een logisch gevolg is van de manier van samen wonen en samen leven. “Zo ontstond het idee voor een eigen wooninitiatief, waarin bewoners op een natuurlijke manier worden geprikkeld om mee te doen en mee te gaan in het ritme van de groep. Net zoals je thuis dingen gaat doen en wordt aangespoord om mee te doen.” Het idee van een ouderinitiatief, ook wel een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) genoemd, was daarmee geboren.

Werkgroepen
Om slagvaardig te kunnen werken, is er voor gekozen om het idee eerst met een kleine groep tot een bepaald punt te brengen. Dat punt is bereikt. Jan Rozenbroek, mede-initiatiefnemer: “Nu willen we heel graag andere ouders bij de verdere ontwikkeling betrekken. Daarom zijn we nu werkgroepen aan het vormen die zich met onderdelen gaan bezighouden. Denk aan de inrichting van de tuin rond de hoeve, of aan een werkgroep activiteiten.’’

Inspiratie uit ouderwetse hofjes
Caroline: “toen we over het eigen wooninitiatief gingen nadenken, kwamen we uit bij de ouderwetse hofjes. Ook daar zorgden de bewoners voor elkaar en dat trok ons heel erg aan. En nu gaan we hier in Oosterwold geen hofje, maar een carré-vormige hoeve bouwen. Het idee blijft hetzelfde en past heel mooi in deze landelijke omgeving. De basis voor het samenleven zit al in de manier waarop we het gebouw gaan neerzetten. De voordeuren van de woningen komen allemaal uit op de binnenplaats, waar bewoners elkaar makkelijk kunnen ontmoeten. Bovendien hou je dan ook makkelijker een oogje op elkaar.’’

Hofmeester
Inmiddels hebben 26 kandidaat-bewoners zich ingeschreven bij Stichting Nobelhof. Ze gaan er zelfstandig wonen, maar blijven tegelijk dichtbij in Almere, waar de meeste ouders zelf ook wonen. Elk ‘gezin’ heeft zijn eigen woning als onderdeel van de hoeve. De gemeenschappelijke huiskamer en woonkeuken vormen het hart. Iedere bewoner krijgt een eigen kamer van ongeveer 30m2 met eigen sanitaire unit. De woningen zijn gesitueerd rondom een gemeenschappelijke binnentuin. Op het terrein komt ook een woning voor een hofmeester die als ‘padre familias’ van de hoeve de dagelijkse dingen in het oog houdt.

Meer informatie: www.nobelhof.nl

Bron: almeredezeweek.nl

Mis niks!

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!