De buurtcentra van De Schoor ontvangen weer mondjesmaat bezoekers

Na een periode van gesloten accommodaties vanwege coronamaatregelen is er nu een versoepeling van de maatregelen op komst, zo bleek uit de persconferentie d.d. 19 mei. De afgelopen periode is hard gewerkt om de buurtcentra coronaproof te maken. Dat betekent dat met inachtneming van de RIVM-maatregelen de buurtcentra van De Schoor vanaf 1 juni weer mondjesmaat bezoekers kunnen ontvangen.

De volgende maatregelen gelden per 1 juni 2020:
• Niet meer dan 30 personen tegelijkertijd in het buurtcentrum en op anderhalve meter afstand blijven. Dit betekent maatwerk; want geen pand is gelijk en 30 personen zal niet op alle locaties haalbaar zijn.
• Mensen die tot een risicogroep behoren, raden we aan goed af te wegen of een bezoek aan het buurtcentrum al kan; de RIVM adviseert risicogroepen zoveel mogelijk thuis te blijven. We blijven ons uiteraard actief inzetten om juist voor risicogroepen alternatieve activiteiten te ontplooien. Want zeker in deze tijd is het extra belangrijk om aandacht en ondersteuning aan risicogroepen te geven.
• Sportactiviteiten buiten zijn mogelijk, sportactiviteiten binnen op termijn.
• Bezoekers zijn alleen welkom op afspraak: dus geen vrije inloop. Bezoekers worden bij binnenkomst naar hun gezondheid gevraagd (checkgesprek bij de deur). Mensen met verkoudheidsklachten blijven thuis.
• Wie voor een activiteit weer gebruik wil maken van een ruimte kan dit per e-mail aanvragen bij de sociaal beheerder.
• Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan:

  • bij binnenkomst handen desinfecteren (en bij vertrek en aankomst thuis handen wassen) o de aangegeven looproutes
  • 1,5 meter afstand houden van elkaar
  • na afloop tafels, stoelen en deurkrukken te reinigen (materiaal hiervoor is aanwezig)
  • het toilet zo min mogelijk te gebruiken.

• De entree (voordeur) blijft gesloten, bezoekers worden met 1,5 meter tussenruimte binnengelaten.
• De bar blijft tot 1 september gesloten. In overleg met de sociaal beheerder kunnen deelnemers tot die tijd zelf iets te drinken meenemen.

Op www.deschoor.nl staat actuele informatie over nieuwe initiatieven en activiteiten die vanaf 1 juni plaats gaan vinden op de locaties. Bezoekers worden geadviseerd de website in de gaten te houden alvorens het buurtcentrum te bezoeken.