Bouwen wat je zelf wilt, op een locatie naar keuze. Een groot stuk grond en zelf de gebiedsinrichting bepalen. De omvang van de bebouwing is vrij, evenals de functie. Je kunt er een woonhuis opzetten, maar ook een bedrijf, winkel een school of een zorgboerderij. Ook functies die veel ruimte vragen zijn mogelijk: een kwekerij, een camping, een bos voor houtproductie, noem maar op. Echt buiten wonen, in de zekerheid dat de omgeving groen is en groen blijft. Dat kan in Oosterwold. Het is de ultieme vorm van zelfbouw.

Almere Oosterwold

 

Bouw je huis in Oosterwold!


Zelfbouw in Oosterwold

Het is voorlopig nog even zoeken naar waar Oosterwold precies ligt. Voor een buitenstaander is het misschien niet meer dan een aaneenschakeling van akkers her en der omlijst door bospercelen. We hebben ook geen plaatjes om te laten zien hoe Oosterwold eruit gaat zien, want dat weten we alleen in grote lijnen: een groen woon- werk-, en recreatief landschap met, akkers, moestuinen, fruitgaarden, plantages, bossen, water en tuinen.

Voor onze nieuwe Oosterwolders, initiatiefnemers genoemd, is het echter nu al zoveel meer. Wonen, leven en werken in Oosterwold is voor hen het vormgeven van hun droom en overtuiging. Een energieneutraal houten huis, een ‘earthship’ van autobanden met lemen muren of een woon-werk atelier in een aarden wal.


Gedreven door het verlangen om zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn, denken toekomstige Oosterwolders al in een vroeg stadium na over oplossingen voor het opwekken van stroom of ecologische waterzuivering en een grote moestuin met boomgaard of wijngaard. Daar is alle ruimte voor, want een kavel in Oosterwold is gemiddeld maar voor zo’n 10% bedoeld voor bebouwing. Dus ruimte genoeg voor het creëren van een ruime natuurlijke en agrarische leefomgeving.

Er is nog meer dat onderstreept dat Oosterwolders het gebied zelf vormgeven. De initiatiefnemers gaan ook over wegen, paden, water en de openbare ruimte. Dat doen ze alleen of samen met anderen. Behalve een overzichtelijk aantal ontwikkelregels zijn er weinig beperkingen. Dit is uniek in Nederland en ver daarbuiten.

Almere oosterwold
Oosterwold

De ultieme vorm van zelfbouw

Niet de overheid maar de initiatiefnemers bepalen hoe het gebied eruit komt te zien. Dat betekent ook dat wat de overheid normaal doet, nu door de initiatiefnemers wordt geregeld. Denk aan de energievoorziening, waterzuivering en de aansluiting op het wegennet. Dat hoef je niet alleen te doen, dat kan ook samen met andere initiatiefnemers.


Raamwerk en spelregels

Oosterwold koestert het onverwachte. Er is geen gedetailleerd uitbreidingsplan maar slechts een raamwerk en een set van tien spelregels die ervoor zorgen dat Oosterwold zich ontwikkeld tot een blijvend groen en afwisselend stadslandschap.

Gebiedsregisseur

Centrale figuur in de aanpak is de gebiedsregisseur. Zij is de facilitator die initiatiefnemers ontvangt, informatie verstrekt, plannen beoordeeld en aanwijzingen geeft om bijvoorbeeld tot een volwaardige vergunning te komen.

Beleef het prachtige Oosterwold!

Oosterwold

Samenwerking van partijen

Het idee voor Oosterwold is geïnitieerd door de gemeenten Almere en Zeewolde en het Rijksvastgoedbedrijf in samenwerking met het waterschap Zuiderzeeland en de provincie Flevoland.


Interesse?

Omdat de kavels in Oosterwold op een bijzondere manier tot stand komen, worden ze niet via de Kavelwinkel verkocht. Geïnteresseerden kunnen een via de website ‘Maak Oosterwold’ een intakeformulier invullen en mailen. De volgende stap is een kennismakingsgesprek met de gebiedsregisseur. De uitvoeringsorganisatie van Oosterwold is gevestigd in het stadhuis van Almere.
Telefoon: (036) 527 75 28 (ma t/m do van 08.30 tot 17.30 uur)
E- mail: oosterwold@remove-this.almere.nl